Dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego

W dniu wczorajszym w siedzibie Zespołu Doradców Gospodarczych TOR „zadebiutowałem” w roli nauczyciela i poprowadziłem 6 godzinne Seminarium „Regulacje prawne dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP” ( dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego ).
Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z sektora kolejowego dlatego już dzisiaj razem z organizatorem zapraszamy na jego kolejną edycję, która odbędzie się dnia 18.10.2017 r.
Więcej informacji o planie seminarium oraz informację o zapisach na kolejną edycję znajdziecie Państwo na stronie internetowej:http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/seminarium/regulacje-prawne-dotyczace-dopuszczania-do-eksploatacji-pojazdow-kolejowych-na-obszarze-rp–ii-edycja-486.html

Opis seminarium na stronie internetowej TOR Konferencje

Przedmiotem seminarium będzie zagadnienie dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP. Prowadzący, Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski, pracujący w przeszłości jako specjalista, starszy specjalista i główny specjalista ds. prawnych w Urzędzie Transportu Kolejowego, przedstawi proces uzyskiwania przez zainteresowane podmioty dokumentów, które umożliwiają zgodną z prawem eksploatację pojazdów kolejowych na obszarze RP.

Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI lub niezgodnego z TSI

Oprócz dokładnej charakteryzacji wszystkich trybów uzyskiwania zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego, na szkoleniu przedstawione zostaną również sytuacje, w których dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego jest potwierdzane uzyskaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.

W tym celu szczegółowej analizie zostaną poddane m.in. przepisy ustaw o zmianie ustaw o transporcie kolejowym, które w konkretnych przypadkach umożliwiają stosowanie do danego stanu faktycznego uchylonych aktów wykonawczych ministra właściwego ds. transportu.

IV Pakiet kolejowy i jego wpływ na dopuszczanie do eksploatacji pojazdów kolejowych

W ostatniej części szkolenia prowadzący przedstawi znaczenie rozporządzeń oraz dyrektyw PE i Rady (UE) wchodzących w skład tzw. „IV Pakietu kolejowego” dla funkcjonowania systemu dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych. Będzie też o nowych kompetencji Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, jak również o postulatach de lege ferenda związanych z koniecznością dokonania stosownych zmian w ustawie o transporcie kolejowym.

Dla kogo szkolenie ?

Program seminarium dedykowany jest przede wszystkim krajowym i zagranicznym producentom taboru kolejowego oraz innym podmiotom, które na podstawie ustawy o transporcie kolejowym i jej aktów wykonawczych występują do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.

Program seminarium

PROGRAM SEMINARIUM

dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego

 

Kancelaria prawa kolejowego Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

O kancelarii prawa kolejowego Kancelaria Adwokacka Adw Tomasz Piotr Chudzinski, przeczytaj również o innych inicjatywach związanych z sektorem kolejowym i reprezentacją przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego :

http://adwokatchudzinski.pl/aktualnosci/butikomania-2017-kancelaria-prawa-kolejowego/

Targi TRAKO 2017 oraz spotkanie Railway Business Forum

Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Piotra Chudzinskiego członkiem Railway Business Forum -organizacji społecznej zrzeszającej pracodawców funkcjonujących w sektorze kolejowym

Recommended Posts