Artykuł przedstawia procedurę dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych na obszarze RP. Autor przybliża w nim najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnych procedur dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, a także identyfikuje istotne różnice występujące między poszczególnymi postępowaniami przed Prezesem UTK, kończącymi się odpowiednio wydaniem świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego albo zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego zgodnego z TSI bądź niezgodnego z TSI.
W opracowaniu przedstawiono różnicę między poszczególnymi trybami dopuszczania do eksploatacji, przegląd dokumentacji przedstawianej Prezesowi UTK, odnosząc się równocześnie do aktów prawa unijnego, w szczególności o charakterze technicznym (techniczne specyfikacje interoperacyjności), mających istotny wpływ na analizowane zagadnienia.
Recent Posts