Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Piotra Chudzinskiego członkiem Railway Business Forum -organizacji społecznej zrzeszającej pracodawców funkcjonujących w sektorze kolejowym

reprezentacja przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasza Piotra Chudzinskiego została przyjęta w poczet członków Railway Business Forum – jednej z najbardziej wpływowych polskich organizacji kolejowych, reprezentującej interesy przedsiębiorstw i spółek kolejowych w relacjach ze związkami zawodowymi pracownikami, organami władzy i administracji państwowej oraz europejskiej.

Członkostwo Kancelarii Adwokackiej Tomasza Piotra Chudzinskiego w RBF stanowi kolejny krok w realizacji misji, którą jest świadczenie na rzecz klientów sektora kolejowego najwyższej jakości obsługi prawnej, niezależnie od tego czy dotyczy to bieżącego doradztwa związanego ze stosowaniem „prawa kolejowego”, reprezentacji przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, czy na etapie odwołań (skarg) od decyzji Prezesa UTK rozpatrywanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta albo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Railway Business Forum

Misją Railway Business Forum (RBF), z którą identyfikuje się również Kancelaria Adwokacka, jest walka o zrównoważony rozwój transportu w Polsce z możliwie jak największym udziałem kolei. Celami zaś:

· diagnozowanie problemów branży i tworzenie rekomendacji;
· propagowanie nowych inwestycji;
· praca na rzecz równego traktowania kolei z innymi środkami transportu;
· monitorowanie otoczenia branży kolejowej w zakresie nowych ustaw i przepisów;
· integracja środowiska branży kolejowej;
· tworzenie racjonalnego prawa;
· promocja kolei jako pewnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu.

Więcej informacji o organizacji zrzeszającej podmioty takie jak: zarządcy infrastruktury, producenci taboru, przewoźnicy kolejowi, producenci urządzeń i budowli stosowanych w kolejnictwie, operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, znajdą Państwo na stronie internetowej RBF: http://www.rbf.net.pl/index.php

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski – działania na rzecz sektora kolejowego

Członkostwo Kancelarii Adwokackiej nie jest jedynym działaniem na rzecz przedsiębiorców sektora kolejowego. Wśród innych inicjatyw należy wymienić m.in. udział założyciela Kancelarii Adwokata Tomasza Piotra Chudzinskiego w konferencjach branżowych i naukowych oraz prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z tego sektora. Już teraz Kancelaria Adwokacka serdecznie zaprasza do udziału w organizowanym we współpracy z TOR Konferencje seminarium „REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE DOPUSZCZANIA DO EKSPLOATACJI POJAZDÓW KOLEJOWYCH NA OBSZARZE RP”, które odbędzie się 5.10.2017 r. w Warszawie. Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram seminarium zostały zamieszczone na stronie internetowej: http://www.tor-konferencje.pl/wydarzenia/seminarium/regulacje-prawne-dotyczace-dopuszczania-do-eksploatacji-pojazdow-kolejowych-na-obszarze-rp-480.html

Recommended Posts
pozwolenie wodno-prawnetransport kolejowy