Europejskie Forum Taborowe 2019

Europejskie Forum Taborowe

Europejskie Forum Taborowe – logo

Dn. 22.03.2019 r. w hotelu Marriott odbyła się kolejna edycja wydarzenia pod nazwą Europejskie Forum Taborowe (European Rolling Stock).  Organizatorem był Zespół Doradców Gospodarczych TOR. W tegorocznej edycji wydarzenia uczestniczyło blisko 200 osób zarówno z Polski jak również z innych państw europejskich. Podstawowe informacje znajdziecie Państwo tutaj.

Europejskie Forum Taborowe – Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski o regulacjach dotyczących wydawania zezwoleń przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej

Jednym z prelegentów w trakcie wydarzenia był założyciel Kancelarii Adwokackiej – Adw. Tomasz Piotr Chudzinski, który przygotował prezentację poświęconą regulacjom prawnym dotyczącym wydawania przez Agencję Kolejową UE (lub krajowy organ ds. bezpieczeństwa) zezwoleń na dopuszczenie typu oraz zezwoleń na dopuszczenie pojazdu do obrotu.

Wystąpienie mecenasa Chudzinskiego spotkało się z dużym zainteresowaniem czego efektem są m.in. kierowane na adres mailowy Kancelarii zapytania uczestników EFT 2019.

W przedmiocie nowych zasad dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, które dla Polski będą w pełni obowiązujące od dn 16 czerwca 2020 r., polecamy:

lekturę listopadowego wpisu na stronie kancelarii: http://adwokatchudzinski.pl/blog/dopuszczenie-do-eksploatacji-przez-agencje-kolejowa-ue/

Zachęcamy również do uczestnictwa w całodniowych szkoleniach nt dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych przez Agencję Kolejową UE, odbywających się cyklicznie w Kancelarii lub w siedzibie TOR Konferencje.

Oferta Kancelarii Adwokackiej z zakresu prawa transportu kolejowego. Europejskie Forum Taborowe

Udział w inicjatywach takich jak Europejskie Forum Taborowe nie jest jedyną formą zaangażowania prawników Kancelarii Adwokackiej w inicjatywy z zakresu prawa transportu kolejowego. Oprócz szeroko pojętego prawa nieruchomości jedną ze specjalności Kancelarii, którą można nazwać Kancelarią prawa kolejowego, jest właśnie prawo transportu kolejowego (railway transportation law).

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski jest cyklicznie ujmowana jako jedna z kilku kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie kolejowym. Stąd m.in. nasza obecność w rankingach takich jak uczestnictwo w organizacjach branżowych,  Butikomania

Nasza siedziba mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Transportu Kolejowego – w biurowcu przy Al. Jerozolimskich 100. Więcej informacji uzyskasz tutaj.

KANCELARIA ADWOKACKA ADW. TOMASZ PIOTR CHUDZINSKI – KANCELARIA PRAWA KOLEJOWEGO. REPREZENTACJA PRZED PREZESEM URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

W postępowaniach przed Prezesem UTK wspieramy klientów w sprawach takich jak:

 1. Wydanie, zawieszenie i cofnięcie licencji przewoźnika kolejowego.
 2. Wydanie oraz cofnięcie certyfikatów bezpieczeństwa, autoryzacji bezpieczeństwa, świadectw użytkownika bocznicy kolejowej.
 3. Uzyskanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu.
 4. Uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.
 5. Dopuszczanie do eksploatacji urządzeń oraz budowli wykorzystywanych w kolejnictwie.
 6. Wydanie decyzji ograniczających lub wyłączających z eksploatacji pojazd kolejowy.
 7. Postępowanie w przedmiocie wydania oraz odwołanie od decyzji dotyczących ograniczenia eksploatacji bocznicy kolejowej albo linii kolejowej.
 8. Odwołanie od decyzji nakładającej karę pieniężną.
 9. Odwołanie od decyzji nakazującej usunięcie naruszeń przepisów z zakresu kolejnictwa.
 10. Udział w postępowaniach oraz odwołania od decyzji cofających: certyfikat bezpieczeństwa, autoryzację bezpieczeństwa albo świadectwo bezpieczeństwa.
 11. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania otwartego dostępu.
 12. Odwołanie od decyzji zastępującej „umowę dostępową”.
 13. Reprezentacja w kontrolach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
 14. Wiele innych postępowań z zakresu stosowania Ustawy o transporcie kolejowym.

DODATKOWO Europejskie Forum Taborowe

Reprezentujemy swoich klientów nie tylko przed UTK, lecz również przed Ministrem Transportu i Budownictwa oraz w ramach wysłuchania publicznego przy przyjmowaniu przez ustawodawcę aktów prawnych z zakresu prawa kolejowego.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej sporządzają oraz weryfikują pod względem formalno-prawnym:

umowy dotyczące sprzedaży, modernizacji, odnowienia taboru kolejowego albo wykonania napraw w ramach różnych poziomów utrzymania;
umowy dotyczące udostępniania infrastruktury kolejowej oraz bocznic kolejowych.
Kancelaria prawa kolejowego reprezentuje również przedsiębiorców sektora kolejowego w sporach z innymi podmiotami np. w przypadkach uszkodzenia taboru kolejowego w skutek działań lub zaniechań innego przedsiębiorcy lub jego pracowników.

Jako kancelaria prawa kolejowego organizujemy specjalistyczne szkolenia, w szczególności dotyczące praw i obowiązków wynikających z kolejnych nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz regulacji unijnych – np. IV pakietu kolejowego.

Zapraszamy do współpracy z kancelarią prawa kolejowego – Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski.

Recommended Posts