pozew o ochronę dóbr osobistych

źródło: Pexels.com: camera-event-live-settings-66134. pozew o ochronę dóbr osobistych

Pozew o ochronę dóbr osobistych Pana Adama Andruszkiewicza

Partner Kancelarii – Adw. Tomasz Piotr Chudzinski reprezentuje Pana Ministra Adama Andruszkiewicza ws. o ochronę dóbr osobistych przeciwko spółce TVN S.A. W sprawie został złożony pozew o ochronę dóbr osobistych.

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy materiału programu Superwizjer stacji TVN24 / TVN, w którym podano nieprawdziwe informacje jakoby Pan Adam Andruszkiewicz fałszował lub miał zlecać fałszowanie podpisów pod listami poparcia w wyborach w 2014 r. Sprawa została szybko rozpowszechnione przez inne media – stacje telewizyjne, prasę, portale internetowe. Publikacja nieprawdziwych i pomawiających naszego klienta informacji doprowadziła m.in. do nacisku polityków partii opozycyjnych na Prezesa Rady Ministrów, aby zdymisjonował Ministra Andruszkiewicza.

Pozew o ochronę dóbr osobistych – zakres żądań pozwu

W dniu dzisiejszym tj. dn. 25.02.2019 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie złożyliśmy pozew o ochronę dóbr osobistych, w którym w imieniu naszego klienta domagamy się od TVN S.A. m.in.:

 1. usunięcia ze stron internetowych www.tvn.pl oraz www.tvn24.pl materiałów naruszających dobra osobiste naszego klienta;
 2. zaniechanie dalszego naruszania dóbr osobistych, w szczególności poprzez zaniechanie podawania nieprawdziwych informacji jakoby Pan Adam Andruszkiewicz miał fałszować podpisy lub zlecać fałszowanie podpisów pod listami poparcia w wyborach w 2014 r.;
 3. publikacji przez TVN S.A. na prowadzonych przez nią stronach internetowych, na profilach prowadzonych przez nią w portalach społecznościowych, w trakcie wieczornego wydania Faktów TVN, a także opublikowanie na pierwszej stronie Gazety Wyborczej przeprosin o następującej treści:

„Spółka TVN S.A., w imieniu redakcji Faktów TVN, władz stacji TVN 24, ekipy programu Superwizjer TVN, redaktora serwisu publikowanego pod adresem www.tvn24.pl, przeprasza Pana Adama Andruszkiewicza za godzące w jego dobre imię oraz cześć, pomówienia oraz insynuacje jakoby miał on fałszować podpisy, zlecać ich fałszowanie albo wiedzieć o fałszowaniu podpisów pod listami poparcia przed wyborami samorządowymi w 2014 r., jak również za sugerowanie że nad Panem Adamem Andruszkiewiczem prokuratura rozwinęła „parasol ochronny”, opublikowane w dn. 9.02.2019 r. oraz 12.02.2019 r. w programie Superwizjer, w materiale faktów TVN dn. 09.02.2019 r. oraz 10.02.2019 r., a także w programach informacyjnych stacji TVN 24. Nieprawdziwość i nierzetelność ww. materiałów sprowadza się do wyciągnięcia zbyt daleko idących wniosków z wypowiedzi jednego z podejrzanych o fałszowanie podpisów, z którego wypowiedzi przed kamerą nie wynika że Pan Adam Andruszkiewicz dopuścił się czynów, które mu przypisywaliśmy. Opublikowane przez nas informacje są nieprawdziwe, w związku z czym ubolewamy nad zaistniałą sytuacją”

4. Żądanie zapłaty kwoty 20 000 złotych na rzecz światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

O pozwaniu spółki TVN S.A. informowały m.in:


Z ofertą Kancelarii Adwokackiej zapoznacie się Państwo tutaj.

Oferta Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasz Piotr Chudzinski w sprawach o ochronę dóbr osobistych

 • Naruszenia dóbr osobistych na portalach społecznościowych.
 • Naruszenia dóbr osobistych w materiałach i publikacjach prasowych.
 • Powództwa o wykonanie obowiązku zamieszczenia sprostowania prasowego.
 • Reprezentacji pokrzywdzonego ws. dotyczących zniewagi i zniesławienia.
 • Ochrona dóbr osobistych polityków oraz osób sprawujących funkcje publiczne.
 • ochrona dóbr osobistych osoby prawnej
 • Naruszenia dóbr osobistych „osoby znanej” (celebrytów) w postaci prawa do prywatności i do intymności.
 • Naruszenie prawa do wizerunku.
 • Naruszenie tajemnicy korespondencji.

Podstawowe informacje dotyczące ochrony dóbr osobistych w postępowaniach cywilnych znajdziecie państwo tutaj: [kliknij]

pozew o ochronę dóbr osobistych, żądanie zaniechania naruszeń, żądanie odszkodowania, żądanie zadośćuczynienia, prywatny akt oskarżenia w sprawach dotyczących zniewagi lub zniesławienia, kancelaria prawna ochrona dóbr osobistych, odszkodowanie za pomówienie,, kancelaria prawna Warszawa, adwokat dobra osobiste warszawa, prawnik + dobra osobiste + Warszawa, odszkodowanie od Pudelka, dobryrawnik ochrona dóbr osobistych

Recommended Posts