Historia sprawy sięga 2020 r. kiedy w stacjach TVN24, TVN, na portalu superwizjer.pl oraz na profilach w mediach społecznościowych Superwizjera opublikowano materiał „Leki, łapówki i urzędnik NFZ”. Klient Kancelarii nie zgodził się z tezami postawionymi w powyższych materiałach prasowych i zdecydował się na skierowanie do redaktora naczelnego żądania o zamieszczenie sprostowania. To jednak nie przyniosło zamierzonych efektów, w związku z czym koniczne stało się wytoczenie powództwa przeciwko redaktorowi naczelnemu programu Superwizjer.

We wrześniu 2020 r. Kancelaria skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o nakazanie zamieszczenia sprostowania. Rok później było rozstrzygnięcie. Redaktor Naczelny programu Superwizjer zobowiązany został do wyemitowania na antenie stacji TVN, stacji TVN24 oraz portalu superwizjer.tvn.pl w programie „Superwizjer” sprostowań prasowych, odczytanych przez lektora. Pozwany nie zgodził się z tym wyrokiem, czego efektem była złożona przez niego apelacja od wyroku SO w Warszawie. Sąd Apelacyjny w Warszawie po zapoznaniu się ze stanowiskami stron, wyrokiem z dnia 31.05.2022 r. oddalił apelację w całości.

Pozwany redaktor naczelny skorzystał z prawa do wniesienia skargi kasacyjnej. Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Postanowieniem z dnia 21.03.2024 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Warto pamiętać, że zgodnie z art. 398(9) § 1 k.p.c. „Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

  1. w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne;
  2. istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów;
  3. zachodzi nieważność postępowania lub
  4. skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona”,

SN podzielił stanowisko Kancelarii, że w sprawie nie zachodziła żadna z przesłanek przyjęcia sprawy do rozpoznania.

Uprzedzając wszelkie wątpliwości – Zespół Kancelarii Adwokackiej nie kieruje się w swoich sprawach sympatiami ani antypatiami politycznymi. Zawsze dbamy o należyty interes klientów. Na swoim koncie mamy również wyroki uwzględniające powództwa m.in. przeciwko redaktorowi naczelnemu Gazety Polskiej, czy też sprawy w toku przeciwko redaktorom naczelnym Pulsu Biznesu oraz pb.pl.

Więcej informacji nt. instytucji sprostowań prasowych znajdziesz tutaj. Jeśli jesteś zainteresowany dochodzeniem swoich praw na drodze karnej w sprawie dotyczącej znieważenia lub zniesławienia, zapoznaj sięz naszą ofertą. Jeśli rozważasz zaś wytoczenie powództwa w sprawie o ochronę dóbr osobistych, zapraszamy do zapoznania się z wpisem: POZEW O OCHRONĘ DÓBR OSOBISTYCH – JAK BRONIĆ DOBREGO IMIENIA NA DRODZE CYWILNOPRAWNEJ.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować – skorzystaj z formularza.

Recommended Posts
skarga na czynności Dyrektora OW NFZskarga na czynności Dyrektora OW NFZ