,warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza

 Sukces Kancelarii Adwokackiej w sprawie  prawa wykonywania zawodu lekarza z Ukrainy. Uchylenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Odmowa wydania PWZ nieznajomość języka polskiego.

Dnia 30 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok uchylający uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej oraz poprzedzającą ją uchwałę ORL w Warszawie. Sprawa dotyczyła prawa wykonywania zawodu lekarza dla stomatologa z Ukrainy. Jest to kolejne już rozstrzygnięcie WSA w Warszawie w sprawie rozpatrzenia skargi lekarza z Ukrainy, któremu odmawiano wydania prawa wykonywania zawodu ze względu na rzekomą nieznajomość języka polskiego. Jest to kolejna sprawa Kancelarii, w której WSA w Warszawie uznał, że warunkiem wydania PWZ nie jest znajomość języka polskiego. Zdaniem Sądu organy samorządu lekarskiego nie mają podstaw prawnych do przeprowadzania takiej weryfikacji. Więcej w temacie odmowa wydania PWZ nieznajomość języka polskiego w tekście poniżej.

Czekamy na uzasadnienie wyroku. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że WSA w Warszawie podzielił zarzuty adwokata Tomasza Chudzinskiego wskazane w skardze do WSA. W szczególności podważono argumentację Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczącą przeprowadzania weryfikacji znajomości języka polskiego w postępowaniu w przedmiocie wydania PWZ w oparciu o art. 61-63 u. o pomocy obywatelom Ukrainy. Mając na uwadze powyższe, w kolejnych kilkunastu podobnych sprawach, w których reprezentujemy lekarzy, oczekujemy podobnych rozstrzygnięć.

Uchylenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przez WSA i poprzedzającej ją uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie ma niebagatelne znaczenie dla lekarza, którzy do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza może wykonywać  pracę na podstawie art. 7 ust. 21  u. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jeśli Naczelna Rada Lekarska nie złoży skargi kasacyjnej to wyrok się uprawomocni. W takim przypadku Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie będzie zobowiązana do wydania lekarzowi warunkowego  PWZ. W rezultacie w postępowaniu tym Okręgowa Rada Lekarska nie będzie mogła przeprowadzać egzaminu językowego.

Uchylenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie – Oferta Kancelarii Adwokackiej

Więcej na temat warunkowego prawa wykonywania zawodu oraz o temacie odmowa wydania PWZ nieznajomość języka polskiego przeczytasz tutaj .

Artykuł w wersji ukraińskiej dostępny tutaj .

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach związanych z prawem wykonywania zawodu dla lekarzy z Ukrainy. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach przed Ministrem Zdrowia, przed organami samorządu lekarskiego i przed sądami administracyjnymi. Odezwij się do nas jeśli chcesz złożyć m.in. wniosek, odwołanie lub skargę do WSA w Warszawie. Reasumując – wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uzyskaliśmy już dla kilkunastu lekarzy. Reprezentujemy lub reprezentowaliśmy lekarzy występujących o PWZ na podstawie przepisów COVIDOWYCH, jak również na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Jeśli jesteś lekarzem, któremu odmówiono przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza skontaktuj się z nami., albo prowadzisz podmiot leczniczy zatrudniający takich lekarzy – skontaktuj się z nami.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreignerPermission to acquire real estate by a foreigner