Oferta Kancelarii z zakresu obsługi wspólnot mieszkaniowych

Obsługa wspólnot mieszkaniowych kancelaria prawna Warszawa – co należy przez to rozumieć ? Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach dotyczących interesów majątkowych wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach cywilnych i egzekucyjnych, a także w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Prowadzimy windykację wierzytelności od dłużników,  reprezentujemy wspólnoty mieszkaniowe w sporach z deweloperami oraz wykonawcami robót budowlanych (np. z powodu wadliwie wykonanej termomodernizacji). W zależności od tego kim jest nasz klient –  sporządzamy pozwy i odpowiedzi na pozew w sprawach o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Obsługa wspólnot mieszkaniowych kancelaria prawna Warszawa. Katalog przykładowych spraw obejmuje takie usługi jak:

1. Windykacja należności wspólnoty mieszkaniowej

 • windykacja sądowa opłat administracyjnych i zaliczek na fundusz remontowy;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • sporządzanie pozwów o zapłatę i dalsza reprezentacja klientów w postępowaniu sądowym;
 • reprezentowanie wspólnot mieszkaniowych w postępowaniach egzekucyjnych.

2. Reprezentacja wspólnot mieszkaniowych w innych sprawach sądowych i administracyjnych

 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed sądem;
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej przed urzędami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego;
 • obrona wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o uchylenie uchwały;
 • obrona wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o stwierdzenie nieistnienia uchwały wspólnoty mieszkaniowej;
 • sprawy sądowe zmierzające do sprzedaży lokalu w drodze komorniczej licytacji.

3. Inne usługi prawne wspierające zarządzanie nieruchomością wspólną

 • redakcja opinii prawnych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych;
 • tworzenie dokumentów oraz udzielanie porad prawnych z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z usługodawcami wspólnoty mieszkaniowej;
 • sporządzanie umów najmu;
 • sporządzanie lub opiniowanie umów o roboty budowlane;
 • weryfikacja formalno-prawna oraz redagowanie umów cywilnoprawnych z wykonawcami robót budowlanych lub prac remontowych, umów z innymi usługodawcami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej;
 • asysta prawna na zebraniu rocznym wspólnoty mieszkaniowej (tzw. „trudne przypadki”);
 • dochodzenie uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji;
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sporach z deweloperami;
 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów sprawowania zarządu;
 • zaskarżanie uchwał spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych (dla członków wspólnot mieszkaniowych);

4. Inne usługi z zakresu prawa nieruchomości

 • regulacja stanów prawnych w zakresie służebności gruntowych (np. droga konieczna, dostęp do garaży);
 • ustalanie stanów prawnych nieruchomości;
 • tworzenie wniosków i reprezentacja w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości wspólnej;

5. Odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości

 • dochodzenie należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego;
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu;
 • reprezentację właścicieli nieruchomości w negocjacjach oraz postępowaniach wywłaszczeniowych;
 • postępowanie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości w drodze zasiedzenia;
 • reprezentacja wywłaszczonych właścicieli lub ich spadkobierców w postępowaniach dotyczących zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub zasądzenia należnego odszkodowania (po wydaniu decyzji administracyjnej przez Przewodniczącego Komisji ds. reprywatyzacji);
 • reprezentacja w postępowaniu związanym z inwestycją linii kolejowej;
 • reprezentację w postępowaniach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości w związku z umiejscowieniem na nieruchomości infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej lub gazu, jak również w związku z lokalizacją lotnisk;
 • reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w sporze z deweloperem.

Zachęcamy do współpracy z Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski (obsługa wspólnot mieszkaniowych kancelaria prawna Warszawa). Siedziba Kancelarii prawnej mieści się w centrum Warszawy, w biurowcu przy Al. Jerozolimskich 100. Więcej informacji dotyczących prawa nieruchomości znajdą Państwo na blogu www.prawo.nieruchomosci.pl

 

obsługa wspólnot mieszkaniowych kancelaria prawna Warszawa

obsługa wspólnot mieszkaniowych kancelaria prawna Warszawa

Recommended Posts