Koronawirus – zwalczanie pandemii w Polsce – aspekty prawne

koronawirus

Koronawirus

Photo by Fusion Medical Animation on Unsplash

Pandemia wirusa Covid-19 ( koronawirus ) zatacza coraz szersze kręgi. Z każdym dniem koronawirus we Włoszech, Hiszpanii, Francji i innych krajach południowej i zachodniej Europy rozprzestrzenia się co raz bardziej. Polski Rząd, korzystając z doświadczeń innych państw szybciej wprowadził środki zaradcze. Wdrożone mechanizmy nie pozostaną bez wpływu na polską gospodarkę. Z niniejszego wpisu dowiesz się o ustawach i rozporządzeniach regulujących sytuację statystycznego Kowalskiego na dzień 16.03.2020 r. Informacje w związku z epidemią Covid-19 będą aktualizowane na bieżąco również w niniejszym artykule.

Koronawirus –  pozostałe artykuły na blogu Kancelarii Adwokackiej

W kolejnych kolejnych wpisach umieszczanych na blogu Kancelarii Adwokackiej dowiesz się m.in. o takich zagadnieniach jak:

a.  Ujemne konsekwencje epidemii Covid-19 dla przedsiębiorców i pracowników. Nakazy i zakazy wprowadzone na polskim terytorium w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem.

b. Instrumentach pomocowych dla przedsiębiorców proponowanych przez Rząd, ZUS, Bank Gospodarstwa Krajowego i inne instytucje.

c. Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego na umowy cywilno-prawne, terminy wykonania zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych.

d. Wpływ epidemii COVID-19 na bieg terminów ustawowych, procesowych, zawitych.

e. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami („elektroniczne podpisywanie umów”).

f. Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w kontaktach z urzędami obsługującymi organy administracji publicznej.

g. Instrumenty prawa pracy – co może, a czego nie może pracodawca w dobie kryzysu epidemicznego, załamania obrotu gospodarczego i widma bankructwa.

h. Odstąpienie od imprezy turystycznej, rezygnacja z lotu, zwrot pieniędzy za wykupiony nocleg.

Przegląd najważniejszych aktów prawnych

Do kluczowych ustaw regulujących zapobiegania i zwalczania epidemii Covid-19 należą:

 1. Ustawa z dnia 05.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r.. poz 1239, 1495; zmiany w 2020 r.: poz. 284, 322, 374). Dostęp online: tutaj.
 2. Ustawa z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374). Dostęp online: tutaj.

Akty wykonawcze wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego i narzędzia służące zapobieganiu epidemii

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 433). Dostęp online: tutaj. Uwaga: w dn. 14-16 rozporządzenie to zostało już dwukrotnie zmienione: Dz.U. 2020 poz. 441 oraz
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Dz.U. 2020 poz. 434, dostęp online: tutaj.
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2020 poz. 435). Dostęp online: tutaj.
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz.U. 2020 poz. 436). Dostęp online: tutaj.

Akty wykonawcze regulujące funkcjonowanie instytucji i służb wspierających zapobieganie i zwalczanie epidemii

 1. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2020 poz. 432). Dostęp online: tutaj.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Dz.U. 2020 poz. 422, dostęp online: tutaj.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji. , dostęp online: tutaj.

Rozporządzenia regulujące czasową zmianę funkcjonowania przedszkoli, szkół, uczelni

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz.U. 2020 poz. 410, dostęp online: tutaj.
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów. Dz. U. 2020 poz. 420, dostęp online: tutaj.
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta. Dz. U. z 2020 r. poz 418, dostęp online: tutaj.
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych. Dz. U. z 2020 r. poz 408, dostęp online: tutaj.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych. Dz. U. 2020 poz. 406, dostęp online: tutaj.
 6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dz. U. z 2020 r. poz. 405, dostęp online: tutaj.

 

Formularz Kontaktowy

Jeśli zastanawiasz się nad zabezpieczeniem interesów majątkowych swojej firmy albo zagadnieniami, których nie poruszyliśmy – zachęcamy Cię do kontaktu. Na Wasze pytania, w miarę możliwości, będziemy starać się odpowiadać w kolejnych wpisach.Aby przejść do formularza kontaktowego kliknij tutaj.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreigner