Czym jest elektroniczny sąd polubowny Ultima Ratio ?

Pełna nazwa sądu brzmi: „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.  Jeśli zastanawiasz się nad rozwiązaniem zatorów płatniczych w firmie, męczą Cię długotrwałe procesy sądowe,  to elektroniczne postępowanie arbitrażowe jest dla Ciebie. Z drugiej strony – być może na Twój adres mailowy otrzymałeś informację o wytoczeniu przeciwko Tobie powództwa przed sąd Ultima Ratio. Odpowiedź na pozew Ultima Ratio

Klauzula zapisu na sąd polubowny, a pozew Ultima Ratio

Podstawowym wymogiem determinującym możliwość złożenia pozwu za pośrednictwem sądu Ultima Ratio jest wpisanie w łączącej strony umowie właściwej klauzuli arbitrażowej.  Jak czytamy na stronie internetowej Sądu, wystarczy że zawierając umowę z kontrahentem, czy to pisemnie czy online:

wpiszesz adresy mailowe do korespondencji oraz dodasz, że ewentualne spory rozstrzygnie Ultima Ratio.

Sugerowana przez Ultima Ratio treść klauzuli arbitrażowej, którą powinieneś zawrzeć w umowie, brzmi:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania”.

W razie sporu, zamiast do sądu powszechnego, Ty lub Twój prawnik złożycie pozew w serwisie elektronicznym Ultima Ratio.

Z dalszych częściach artykułu dowiesz się najważniejszych informacji dotyczących postępowania arbitrażowego prowadzonego w formie elektronicznej.

Zalety korzystania z sądu polubownego Ultima Ratio

Założyciele sądu Ultima Ratio, deklarują że do zalet korzystania z postępowania arbitrażowego w formie elektronicznej należą:

Szybka procedura – arbiter wyda ostateczny wyrok w Twojej sprawie w 3 tygodnie od wniesienia pozwu.

Wygoda – postępowanie toczy się tylko online a sprawę prowadzisz w dowolnym miejscu o dowolnej porze dnia lub nocy.

Mobliność – dzięki aplikacji mobilnej jesteś zawsze na bieżąco, robisz zdjęcia, kręcisz filmy i zgłaszasz je jako dowody jednym kliknięciem.

Bezpieczeństwo – dzięki integracji Ultima Ratio z Węzłem Krajowym masz pewność, co do tożsamości przeciwnika, wyrok będzie skuteczny a postępowanie poufne.

Skuteczność – po zakończeniu sprawy otrzymasz wyrok wydany przez notariusza o takiej samej mocy prawnej jak wyrok sądu powszechnego – art. 1212 Kpc.

Oszczędność – w Twojej sprawie nie ma rozpraw w których musisz uczestniczyć i na które musisz dojechać, a  formalności ograniczono do minimum.

Niskie koszty – jedyny koszt Twojej sprawy to niewysoka opłata arbitrażowa. Odpadają koszty dojazdów, utraconego zarobku, doręczeń czy zaliczek na świadków.

Fair play – przeciwnik płaci taką samą opłatę arbitrażową jak Ty, nie marnuje więc czasu – Twojego i Sądu – na przedłużanie postępowania.

Sprawna komunikacja – czynności stron lub są natychmiast widoczne w systemie a z przeciwnikiem i arbitrem rozmawiasz na dedykowanym czacie.

Wiarygodność – sprawy rozpoznają przeszkoleni notariusze wspierani przez Radę Sądu złożoną z profesorów prawa i zawodowych sędziów, Ministerstwo Cyfryzacji (…).

Systematyczność – jeżeli w Twojej sprawie potrzeba opinii biegłego sądowego, (…) będzie ona gotowa w 10 dni od daty zlecenia (…).

Pomoc prawna przed sądem Ultima Ratio

Nie ważne, czy zależy Ci na szybszym wyegzekwowaniu należności od kontrahenta, czy na obronie przed wytoczonym przeciwko Twojej firmie powództwie. W którejkolwiek z ww. sytuacji procesowych się znajdujesz – zachęcamy do kontaktu i współpracy z Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski. Aby się z nami skontaktować – wypełnij formularz klikając tutaj.

Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski został zarejestrowany  jako adwokat świadczący pomoc prawną w sprawach rozpatrywanych przez elektroniczny sąd arbitrażowy Ultima Ratio. Jak czytamy na stronie internetowej Sądu oraz fanpage’u na portalu Facebook:

Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski specjalizuje się w windykacji należności z kontraktów gospodarczych, prawie budowlanym, prawie nieruchomości oraz postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli. Jego unikalną specjalizacją jest prawo transportu kolejowego.

Adwokat, specjalizuje się w prawie nieruchomości, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych, prawie i postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym.

Doradza przedsiębiorcom na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej (zakładanie spółek handlowych, uzyskiwanie zezwoleń, wpisów do rejestrów). Pomoc prawną świadczy też w bieżącej działalności przedsiębiorcy (redakcja umów, prowadzenie sporów, bieżące doradztwo).

Ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wpisany na listę adwokatów pod nr WAW/Adw/6430. Posiada bogatą praktykę z zakresu windykacji należności z kontraktów gospodarczych, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, postępowań przed sądami powszechnymi wszystkich szczebli. Jego unikalną specjalizacją jest prawo transportu kolejowego.

Reprezentacja przed sądem Ultima Ratio przedsiębiorców z Polski i zagranicy

Chociaż siedziba Kancelarii mieści się w Warszawie, to specyfika elektronicznego postępowania arbitrażowego, pozwala na obsługę przedsiębiorców z każdego regionu Polski. W większości spraw oferujemy świadczenie naszych usług według stawki minimalnej przewidzianej w §.9. taryfy opłat i prowizji  sądu Ultima Ratio .  Stawkę tę powiększamy o należny podatek vat. Ostateczną wartość wynagrodzenia ustalamy z klientem przed przyjęciem zlecenia. Jeśli sprawę wygrasz to sąd Ultima Ratio w wydanym przez siebie wyroku nakaże zwrot takiej opłaty przez Twojego przeciwnika procesowego. Odpowiedź na pozew Ultima Ratio

Pozew Ultima Ratio – Termin rozpatrzenia sprawy przed sądem polubownym Ultima Ratio

Zgodnie z zapewnieniami Ultima Ratio, pozew zostanie rozpoznany w terminie 21 dni od dnia jego złożenia. Jest to wielokrotnie mniej niż czas oczekiwania na nakaz zapłaty lub rozstrzygnięcie w zwykłym postępowaniu. Wyrok sądu Ultima Ratio ma podobne znaczenie jak wyrok sądu powszechnego. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności wyrok podlega egzekucji, a należności mogą zostać ściągnięte przez komornika.

Odpowiedź na pozew Ultima Ratio

 Termin 21 dni na rozpatrzenie sprawy determinuje skrócenie czasu na złożenie odpowiedzi na pozew do 7 dni. W tym wypadku niezwykle istotny jest szybka reakcja i sprawna redakcja odpowiedzi na pozew. W takiej sytuacji sugerujemy skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, tak aby nie pozwanemu nie umknęły najważniejsze argumenty faktyczne i prawne.

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski – zakres usług przed elektronicznym sądem polubownym Ultima Ratio

Z ofertą Kancelarii Adwokackiej Adw. Tomasza Piotra Chudzinskiego zapoznacie się Państwo tutaj. Aby się z nami skontaktować – wypełnij formularz klikając tutaj.

pozew Ultima Ratio

pozew Ultima Ratio

Recent Posts
Koronawirus