Pierwszy kompleksowy komentarz do specustawy Covidowej

W systemie informacji prawnej Legalis, wydawnictwa C.H.Beck ukazał się pierwszy na rynku, kompleksowy komentarz do tzw. specustawy koronawirusowej. Mniej medialna nazwa to Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Komentarz uwzględnia zmiany wynikające z kolejnych Tarcz antykryzysowych. Redaktorem komentarza został dr Kamil Szmid. Współautorami komentarza jest ponad 20 adwokatów z Izby Adwokackiej w Warszawie.

Wkład Kancelarii Adwokackiej w postanie komentarza

Do przepisów poddanych analizie przez adwokata Tomasza Piotra Chudzinskiego należą artykuły: 10, 10a, 11,, 12f, 14, 15j, 15zp, 15zzze, 15zzzn, 17, 25. Regulacje te dotyczą m.in.:

  • uprawnień organów administracji publicznej w związku z zapobieganiem i zwalczaniem pandemii,
  • zmian dotyczących regulacji rynku kolejowego,
  • gospodarki nieruchomościami,
  • rozwiązań służących poprawie płynności finansowej przedsiębiorców z branż: eventowej, kulturalnej, rozrywkowej i szkoleniowej;
  • ulg i rozwiązań dla najemców i dzierżawców lokali będących własnością jednostek samorządu terytorialnego,
  • art. 15zzzn stanowiącego podstawę do nakładania administracyjnych kar pieniężnych przez „sanepid”.

 

serdecznie zapraszamy do lektury.

Recommended Posts