Dnia 7 stycznia 2024 roku weszła w życie ustawa o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Zgodnie z art. 35 niniejszej ustawy działalność lombardowa może być prowadzona wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej. Kapitał zakładowy spółki z.o.o. zgodnie z nowymi przepisami, musi wynosić minimum 50 tysięcy złotych. Co więcej, nowa ustawa wprowadza obowiązek wpisu działalności lombardowej do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wpis do rejestru działalności lombardowej – procedura

Zgodnie z nową ustawą działalność lombardowa stałą się działalnością regulowaną, oznacza to, że prowadzenie jej wymaga wpisu do specjalnego rejestru. Procedura ta wiąże się z formalnościami, których należy dopełnić aby z powodzeniem ubiegać się o wpis. Zgodnie z art. 39 u.o.k.p.l. wpisu do rejestru dokonuje, na wniosek, Komisja Nadzoru Finansowego. Wniosek należy składać, tylko i wyłącznie, w systemie teleinformatycznym KNF. Należy zaznaczyć, że wypełnienie wszystkich wymogów formalnych powoduje, że KNF nie może odrzucić wniosku, musi go wówczas rozpatrzeć pozytywnie. Dlatego bardzo ważnym jest, aby na tym etapie zapewnić sobie pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Prowadzenie niezarejestrowanej działalności zagrożone jest, zgodnie z nową ustawą, karą grzywny w wysokości do pół miliona złotych.

Wpis do rejestru działalności lombardowej – przekształcanie działalności, założenie nowej spółki kapitałowej

W związku z nowymi przepisami, lombardy będą mogły być prowadzone, tylko i wyłącznie w formie spółki kapitałowej. Takie regulacje w wielu przypadkach wymuszą przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki osobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartym rozważenia jest również założenie nowej spółki z.o.o celem cesjonowania na nią obowiązków związanych z prowadzeniem działalności.

Oferta Kancelarii związana z wpisem do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną w sprawach rejestracji działalności lombardowej, jak również w sprawach dotyczących przekształcania jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę kapitałową. Skontaktujesz się z nami wypełniając formularz dostępny tutaj. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Aktualnie oddziały Kancelarii Adwokackiej, oprócz warszawskiej siedziby, znajdują się we Wrocławiu i w Bydgoszczy.

Recent Posts
skarga na czynności Dyrektora OW NFZ