W ostatnich latach wielu przedsiębiorców padło ofiarą nieuczciwych praktyk ze strony firm oferujących dostępy do baz danych o różnej tematyce. W teorii darmowy dostęp okazuje się kosztować kilka tysięcy złotych. Z takimi przypadkami spotykamy się ostatnio w związku z działaniem spółki Serwis Informacyjny Polskiego Prawa. Poniżej przedstawiamy Państwu jak należy chronić się przed roszczeniami ze strony rzeczonej spółki.

Jak działa Serwis Informacyjny Polskiego Prawa

Schemat działania jest bardzo prosty. Z przedsiębiorcą kontaktuje się telemarketer, proponujący darmowy próbny dostęp do bazy aktów prawnych, tekstów o tematyce prawniczej na stronie eipr.pl. Przedsiębiorca, najczęściej z chęci szybkiego rozłączenia się, podaje konsultantowi swój e-mail i zgadza się na 14-dniowy bezpłatny okres próbny. Wówczas telemarketer udostępnia przedsiębiorcy 14-dniowy próbny dostęp, do serwisu eipr.pl, będącego rzekomo alternatywą dla takich baz jak legalis czy lex. Przedsiębiorca nie jest jednak informowany o tym, że w przypadku braku rezygnacji z pakietu, przechodzi on automatycznie w roczny abonament. Dowiaduje się o tym dopiero w momencie gdy otrzymuje fakturę opiewającą na dwa tysiące złotych za dostęp premium do eipr.pl. W rozmowie telefonicznej przedsiębiorca nie otrzymuje żadnej informacji dotyczącej konieczności rezygnacji z pakietu. Informacja taka pojawia się dopiero na stronie internetowej eipr.pl, na którą większość osób nigdy nie zajrzy.

Co w przypadku nieopłacania przez przedsiębiorcę wystawionej przez Serwis Informacyjny Polskiego Prawa faktury?

W przypadku otrzymania faktury za usługę, na którą się w praktyce nie zgadzano, większość przedsiębiorców poczuje się oszukana i nie uiści opłaty. Co wówczas? Zazwyczaj przedsiębiorca otrzyma przynajmniej jedno wezwanie do zapłaty. W razie dalszego nieopłacania faktury wystawionej przez Serwis Informacyjny Polskiego Prawa, najprawdopodobniej spółka wystąpi z pozwem przeciwko przedsiębiorcy. Wówczas należy liczyć się z tym, że Sąd wyda nakaz zapłaty, mający zobowiązać przedsiębiorcę do opłacenia należności wynikającej z faktury. Nakaz zapłaty w sprawie z powództwa Serwisu Informacyjnego Polskiego Prawa należy w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, zaskarżyć.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Serwisu Informacyjnego Polskiego Prawa

Jak wspomniano wyżej nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Serwisu Informacyjnego Polskiego Prawa, bezapelacyjnie należy się odwołać. Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien spełniać ogólne warunki jakich spełnienia wymaga k.p.c. od pisma procesowego. Ponadto w sprzeciwie trzeba wskazać, czy nakaz zaskarża się w całości czy jedynie w części. Co do treści samego sprzeciwu, należy uargumentować i uzasadnić swoje stanowisko w danej sprawie. Aby sprzeciw od nakazu zapłaty był skuteczny wniesiony, można skorzystać z pomocy prawnika, który sporządzi go w sposób profesjonalny. W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu, nakaz zapłaty traci swoją moc, dlatego ten krok jest tak istotnym.

Aspekty prawne

Działania spółki Serwis Informacyjny Polskiego Prawa u niektórych przedsiębiorców budzą wątpliwości z perspektywy prawa karnego. Jeśli doświadczyliście Państwo praktyk SIPP, można rozważać zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego.

Z perspektywy prawa cywilnego powiedzieć należy, że sprawa nie jest zero-jedynkowa. Rozważać można czy w takim schemacie działania w ogóle dochodzi do zawarcia umowy. Przedsiębiorca w rozmowie z telemarketerem wie tylko tyle, że otrzyma dostęp do 14 dniowego okresu próbnego. Według poszkodowanych przedsiębiorców na etapie rozmowy z telemarketerem przedsiębiorca nie jest należycie informowany, że w rzeczywistości ma do czynienia z dwunastomiesięczną odpłatną umową. W rozmowie telefonicznej nie pojawiają się, żadne stwierdzenia dotyczące rzeczywistego stanu faktycznego. Przedsiębiorca zgadza się jedynie na skorzystanie z darmowego okresu próbnego. Nie mniej nie więcej niż na to co proponuje przez telefon konsultant. W świetle powyższego nie sposób stwierdzić, aby osoba prowadząca działalność gospodarczą świadomie złożyła oświadczenie woli zobowiązując się do zapłacenia za wątpliwej jakości usługę.

Ponadto zwrócić uwagę można też na przepisy dot. wad oświadczenia woli, w szczególności na art. 84.

Artykuł 84 kodeksu cywilnego wyraźnie wskazuje:

§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. – Przedsiębiorca nie wie, że zawiera umową zobowiązującą go do zapłacenia 2000 zł po 12 miesiącach „korzystania” z usługi, a telemarketer robi wszystko, by przedsiębiorcy z tego przekonania nie wyprowadzać.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przedsiębiorca, nie jest bezbronny w konflikcie prawnym ze spółką Serwis Informacyjny Prawa Polskiego.

Oferta Kancelarii Adwokackiej

Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy zapewni Państwu kompleksową pomoc prawną w sprawach związanych z powództwem wytoczonym przez Serwis Informacyjny Polskiego Prawa. Pomożemy Państwu sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty a także zgłosić podejrzenie popełnienia przez SIPP przestępstwa. Skontaktować się z nami można wypełniając formularz kontaktowy dostępny tutaj. Zachęcamy również do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie, nasze oddziały znajdują się we Wrocławiu, Katowicach i Bydgoszczy.

Recent Posts