warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza

Sukces Kancelarii Adwokackiej w sprawie  prawa wykonywania zawodu lekarza z Ukrainy – uchylenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Dnia 17 listopada 2022 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej. Sprawa dotyczyła prawa wykonywania zawodu lekarza dla lekarza z Ukrainy. Jest to najprawdopodobniej pierwsze rozstrzygnięcie WSA w Warszawie w sprawie rozpatrzenia skargi lekarza z Ukrainy, któremu organy samorządu lekarskiego odmawiały wydania PWZ w oparciu o uproszczone procedury. Adwokat Tomasz Chudzinski reprezentował lekarza, w stosunku do którego Naczelna Rada Lekarska wydała uchwałę uchylającą uchwałę Okręgowej Rady Lekarskiej i umarzającą postępowanie w I instancji. WSA w Warszawie nie zgodził się z takim „formalnym rozstrzygnięciem” i uchylił uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej.

Czekamy na uzasadnienie wyroku. Z ustnych motywów rozstrzygnięcia wynika, że WSA w Warszawie podzielił zarzuty adwokata Tomasza Chudzinskiego wskazane w skardze do WSA. W szczególności podważono możliwość uznawania przez Naczelną Radę Lekarską za bezprzedmiotowe postępowań w związku z tzw. „zaprzestaniem wyodrębniania przez Ministra Zdrowia jednostek niecovidowych”. Sprawy  są Sprawa może mieć precedensowe znaczenie w kontekście około 100 podobnych uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej wydanych w tym roku. W około 20 sprawach prawnicy Kancelarii Adwokackiej składali w imieniu lekarzy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ychylenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przez WSA ma niebagatelne znaczenie dla lekarza, którzy do chwili prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza może wykonywać  pracę na podstawie art. 7 ust. 21  u. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Uchylenie uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie – Oferta Kancelarii Adwokackiej

Więcej na temat warunkowego prawa wykonywania zawodu przeczytasz tutaj (wersja polska) lub tutaj (wersja ukraińska).

Świadczymy pomoc prawną na wszystkich etapach związanych z prawem wykonywania zawodu dla lekarzy z Ukrainy. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach przed Ministrem Zdrowia, przed organami samorządu lekarskiego i przed sądami administracyjnymi. Składamy m.in. wnioski, odwołania, skargi.

Jeśli jesteś lekarzem, któremu odmówiono przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza, albo prowadzisz podmiot leczniczy zatrudniający takich lekarzy – skontaktuj się z nami.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreignerPermission to acquire real estate by a foreigner