Korzystne decyzje Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w trzech postępowaniach w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

Bieżący tydzień przyniósł dobre informacje w trzech sprawach dotyczących klienta Kancelarii – doktora Leszka Sykulskiego. W pierwszym z postępowań została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie co jest równoznaczne z brakiem obowiązku zapłaty kary pieniężnej. Dwie kolejne sprawy zakończyły się rozstrzygnięciem: odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej przez Przewodniczącego KRRiT.

Odstąpienie od nałożenia kar pieniężnych przez KRRiT

Ww. sprawy oznaczają ostateczne zakończenie trzech spraw administracyjnych, w których klientowi Kancelarii groziło wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych, które mogły wynosić do nawet 139 tysięcy złotych (w każdej ze spraw).

Więcej informacji nt. postępowań dotyczących nakładania kar pieniężnych przez Przewodniczącego KRRiT znajdziesz tutaj. Zgłoś się do Nas jeśli w stosunku do Ciebie wszczęto postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Reprezentując Cię w postępowaniu będziemy dążyć do tego, aby w decyzji Przewodniczącego KRRiT znalazło się rozstrzygnięcie „odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej”. Jeśli jesteś zainteresowany zgłoszeniem audiowizualnej usługi medialnej na żądanie do wykazu Przewodniczącego KRRiT – skorzystaj z formularza.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreigner