Kancelaria Adwokacka reprezentuje producenta muzycznego Poszwixxx’a i złożyła odwołanie od decyzji Przewodniczącego KRRiT nakładającej karę pieniężną za rzekome naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Producentowi muzycznemu zarzucono szereg naruszeń przepisów u. o radiofonii i telewizji. Kary pieniężne na nadawcę kanału czy dostawcę audiowizualnych usług medialnych opiewają przeważnie na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Teledysk „Życzenie śmierci” nieistniejącego już zespołu Fabuła pod lupą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

kary pieniężne na dostawcę audiowizualnych usług medialnych

W czerwcu 2023 r. krajowe media informowały o nałożeniu kary pieniężnej na Poszwixxx’a Producentowi muzycznemu Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zarzucił naruszenie szeregu przepisów u. o radiofonii i telewizji. Efektem jest nałożenie na Poszwixxxa kary pieniężnej w wysokości 10 000 złotych. Zarzuty KRRiT dotyczą rzekomego naruszenia przepisów zakazujących :

 • promowania alkoholizmu;
 • promowania narkomanii;
 • „rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich”.

O sprawie informowały m.in. Rzeczpospolita, Wirtualne Media oraz Press.pl 

W decyzji o nałożeniu kary pieniężne nie wzięto pod uwagę m.in. tego, że: teledysk był zamieszczony na YouTube 14 lat temu, kiedy przepisy których naruszenie zarzuca się naszemu klientowi nie obowiązywały.

Kary pieniężne na dostawcę audiowizualnych usług medialnych – odwołanie od decyzji Przewodniczącego KRRiT

Wątpliwości dotyczą też szeregu kwestii natury proceduralnej i dowodowej dlatego Poszwixxx zlecił nam sporządzenie odwołania od decyzji Przewodniczącego KRRiT. Odwołanie takie złożyliśmy w lipcu 2023 r. i czekamy na wyznaczenie daty rozprawy przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Z informacji uzyskanych przez Kancelarię wynika, że postepowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Poszwixx’a jest pierwszą tego typu sprawą. KRRiT planuje jednak dalszą ofensywę w tym zakresie. Kary pieniężne na dostawcę audiowizualnych usług medialnych oraz na nadawców kanałów telewizyjnych co raz częściej będą więc gościć w informacjach medialnych. Jak informują Wirtualne Media – karę pieniężną wymierzono również nadawcy programu Power TV za emisję teledysku zespołu Weekend i rzekome promowanie alkoholizmu oraz treści nieodpowiednich dla osób małoletnich.

O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Wcześniej pisaliśmy już o postępowaniach dotyczących kar pieniężnych za brak zgłoszenia do rejestru podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie: https://adwokatchudzinski.pl/blog-pl/odwolanie-od-kary-pienieznej-przewodniczacego-krrit/

Jeśli Przewodniczący KRRiT nałożył na Ciebie karę pieniężną – zachęcamy do kontaktu.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA w zakresie postępowań przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz Przewodniczącym KRRiT. Nie tylko sprawy takie jak kary pieniężne na dostawcę audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Oferujemy swoje doradztwo oraz pełnimy role pełnomocników w sprawach regulacyjnych, administracyjnych oraz cywilno-prawnych dla:

 • operatorów platform udostępniania video;
 • dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
 • youtube’rów i tok-tokerów;

Prowadzimy sprawy dotyczące ochrony praw autorskich, optymalizacji podatkowej, a także sprawy o zapłatę.

Katalog przykładowych spraw obejmuje m.in.:

 • reprezentację  przed sądami i organami administracji publicznej;
 • rejestracja w rejestrze podmiotów dostarczających audiowizualne usługi medialne na żądanie;
 • odwołania od decyzji nakładających kary pieniężne na dostawcę audiowizualnych usług medialnych na żądanie;
 • audyt działalności  twórcy pod kątem spełnienia obowiązków wynikających z u. o radiofonii i telewizji;
 • redakcję opinii i dokumentów oraz udzielanie porad prawnych;
 • reprezentacja w sprawach o zapłatę kary pieniężnej;
 • uczestnictwo w negocjacjach z reklamobiorcami;
 • weryfikację formalno-prawna dokumentów;
 • redagowanie umów cywilnoprawnych;

Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Adwokacką – Kancelarią Adwokacką Adw. Tomasz Piotr Chudzinski i Wspólnicy.

Prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Aktualnie oddziały Kancelarii Adwokackiej oprócz warszawskiej siedziby znajdują się we Wrocławiu i w Bydgoszczy.

Recommended Posts
Permission to acquire real estate by a foreignerPermission to acquire real estate by a foreigner