W bieżącym tygodniu umorzono ostatecznie postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia wodno-prawnego, w którym wnioskodawca, jedna ze spółek zarządzających składowiskiem odpadów komunalnych na terenie powiatu chełmińskiego (województwo Kujawsko-Pomorskie), wnioskował o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie na sąsiednie działki ewidencyjne wód roztopowych.

W przedmiotowej sprawie właściciele nieruchomości gruntowych sąsiadujących ze składowiskiem odpadów komunalnych zgłosili się do kancelarii w momencie poinformowania ich „zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie oraz zamiarze wydania pozwolenia zgodnie z wnioskiem”.

Złożone przez adwokata Tomasza Chudzinskiego pismo zawierało szereg wniosków dowodowych, wskazywało na możliwe uchybienia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego, a także sygnalizowało zamiar wystąpienia przez klientów kancelarii z wnioskiem o wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy z 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j.).

Po trzech dniach od doręczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowiska współwłaścicieli nieruchomości gruntowych na które miały być odprowadzane wody roztopowe, wnioskodawca wycofał złożony wniosek co skutkowało wydaniem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzji umarzającej postępowanie w sprawie.

Przedmiotowa decyzja ma niebagatelne znaczenie dla klientów kancelarii, których grunty nie będą skażone wodą ze składowiska odpadów komunalnych. Decyzja umożliwia właścicielom poszukiwanie inwestora, który odkupi nieruchomość za jej cenę rynkową.

W niniejszej sprawie klienci zezwolili na publikację niniejszej informacji w „aktualnościach”.

Recent Posts
blog prawo kolejowe