Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski jest autorem publikacji „Akta w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia stawek opłat jednostkowych za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej”, który ukazał się w serii kolejowej iKAR.

Autor opisuje charakter prawny dokumentacji przedkładanej do wniosków o zatwierdzenie stawek za dostęp i korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz nakreśla spór pomiędzy zarządcami infrastruktury oraz Prezesem UTK a przewoźnikami chcącymi uzyskać dokumentację niezbędną do obliczenia wysokości szkód poniesionych w związku z błędną implementacją dyrektywy PE i Rady nr 2001/14/WE. Zagadnienie jest szczególnie istotne ze względu na jego powiązanie z wysuwanymi przez przewoźników kolejowych roszczeniami cywilnoprawnymi opieranymi tezach Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TS) z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-512/10 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełna treść artykułu

Recent Posts