0

Umowy lojalnościowe maszynistów

Kancelaria Adwokacka obserwuje wzmożoną aktywność PKP Cargo S.A. w kierowaniu pozwów do właściwych sądów. Powództwa o zapłatę wytaczane są przeciwko maszynistom, którzy wypowiadają umowy o pracę [...]