0

Pozew Ultima Ratio

Czym jest elektroniczny sąd polubowny Ultima Ratio ? Pełna nazwa sądu brzmi: „Ultima Ratio” Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w [...]