0

Kary umowne za nieodebranie paliwa gazowego

Kancelaria Adwokacka obserwuje wzmożoną aktywność ORLENU (a wcześniej: PGNiG) w kierowaniu pozwów do właściwych sądów. Powództwa o zapłatę wytaczane są przeciwko wspólnotom mieszkaniowym, które [...]