Blog prawo kolejowe i prawo nieruchomości

Przedmiotowy wpis ma charakter powitalny oraz porządkujący.

Powitalny, gdyż jest pierwszym wpisem na blogu, w którym przedstawiam po krótce swoją wizję tego dla kogo i po co tworzymy niniejszą „platformę wiedzy”.

Porządkujący, gdyż niniejszym wpisem ostatecznie krystalizuje się podział tematów, które będą publikowane na niniejszym blogu oraz na stronie  www.prawo.nieruchomosci.pl  również prowadzonej przez adwokata Tomasza Chudzinskiego.

 

Oba blogi mają charakter praktyczny i przybliżać będą tematy, z którymi prawnicy kancelarii spotykają się w swojej bieżącej praktyce zawodowej. Pod adresem www.prawo.nieruchomosci.pl ukazywać się będą artykuły z zakresu prawa budowlanego, ustawy o własności lokali, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także sporadycznie – z zakresu mniej znanych ustaw np. ustawy z 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j.). W najbliższych tygodniach, na wspomnianym blogu ukarzą się m.in. wpisy poświęcone:

Na blogu Kancelarii Adwokackiej, dostępnym pod adresem http://adwokatchudzinski.pl/blog/ będziemy publikować artykuły poświęcone polskiemu i ponadnarodowemu prawu transportu kolejowego, a także praktyczne wskazówki dla niderlandzkojęzycznych klientów korporacyjnych oraz osób fizycznych.

Prawo transportu kolejowego

Ze względu na blisko czteroletnie doświadczenie adwokata Tomasza Chudzinskiego w pracy w jednostce prawnej Urzędu Transportu Kolejowego (Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Prawnej) misją niniejszego bloga będzie możliwie najbardziej przystępne przybliżenie czytelnikom polskich i unijnych przepisów z zakresu: bezpieczeństwa kolei, zezwoleń technicznych i interoperacyjności, postępowań kontrolnych i nadzorczych NSA (National Safety Authority), działań z zakresu regulacji rynku kolejowego, a także ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Postaramy się, aby na niniejszym blogu „coś dla siebie” znaleźli: zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi, użytkownicy bocznic kolejowych, operatorzy obiektów infrastruktury usługowej, producenci taboru kolejowego / typów urządzeń / typów budowli, jak również podmioty odpowiedzialne za utrzymanie.

Nie zabraknie tu informacji o postępowaniach w przedmiocie uzyskania (i) licencji przewoźnika kolejowego, (ii) certyfikatów bezpieczeństwa, (iii) wpisu do rejestru obiektów infrastruktury usługowej, (iv) świadectwa na dopuszczenie do eksploatacji typu pojazdu kolejowego, urządzenia albo budowli, (v) zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego / podsystemu strukturalnego.

Pierwszy cykl artykułów zostanie poświęcony największej dotychczas nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym – ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1923).

Tytułem końcowym zachęcam osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy o określonej, szczegółowej tematyce z zakresu prawa w transporcie kolejowym, do przesyłania za pomocą formularza kontaktowego potencjalnych tematów, o których chcieliby Państwo przeczytać. To od Czytelników zależeć będzie, które instytucje polskiego lub unijnego prawa transportu kolejowego zostaną opisane na niniejszym blogu.

Z ukłonami

Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski

Recommended Posts
pozwolenie wodno-prawne