Zasada nieodstępowania przez organ od utrwalonej praktyki – wystąpienie adw. Tomasza Piotra Chudzinskiego na szkoleniu w Okręgowej Radzie Adwokackiej

Dnia 24 listopada 2017 r. adwokat Tomasz Piotr Chudzinski wystąpił na konferencji pn. „Kierunek reformy prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego” organizowanej przez Sekcję Prawa administracyjnego i sądowo-administracyjnego ORA w Warszawie.

Tematem swojego wystąpienia mec. Chudzinski uczynił rozważania dotyczące wprowadzonej 1.06.2017 r. do kodeksu postępowania administracyjnego zasady „nieodstępowania od utrwalonej praktyki”.

art. 8 par. 2 k.p.a.:

Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

W trakcie konferencji swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi najnowszych zmian w k.p.a. i p.p.s.a. oprócz adwokatów – członków sekcji podzielili się również: Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak –, Zastępca Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej NSA, adwokat dr Karol Pachnik – pełnomocnik Prezesa NRA ds. legislacji oraz przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli.

Relacja oraz zdjęcia z wydarzenia dostępne są na profilu sekcji na portalu facebook: https://www.facebook.com/events/173670629880713/permalink/176804672900642/

 

Adwokat Tomasz Piotr Chudzinski (z prawej) wraz z pozostałymi prelegentami panelu nr 2 mec. Filipem Byczkowskim oraz mec. Dariuszem Golińskim

 


Zasada nieodstępowania od utrwalonej praktyki oraz inne zasady k.p.a

o zmianach w k.p.a. wprowadzonych ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy kodeks postępowania administracyjnego pisaliśmy już w lipcu:http://adwokatchudzinski.pl/blog/zmiany-w-kodeksie-postepowania-administracyjnego/

obsługa wspólnot mieszkaniowych kancelaria prawna Warszawahttp://adwokatchudzinski.pl

Recent Posts
transport kolejowy