16 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił pozew, który Kancelaria Adwokacka skierowała w mieniu właściciela serwisu BanBye.com przeciwko redaktorowi naczelnemu Gazety Polskiej. Sąd zobowiązał wówczas Redaktora Naczelnego tygodnika „Gazeta Polska” do zamieszczenia sprostowania.

Redaktor Naczelny Gazety Polskiej od powyższego wyroku złożył apelację. Sprawa trafiła przed Sąd Apelacyjny w Warszawie. Po złożeniu przez pełnomocników stron stanowisk w sprawie, sąd wyrokiem z dnia 16.05.2024 r. oddalił apelację Pozwanego w całości. Wyrok ten nie został zaskarżony przez żadną ze stron, a Redaktor Naczelny Gazety Polskiej opublikował w tygodniku następujące sprostowanie:

Uprzedzając wszelkie wątpliwości – Zespół Kancelarii Adwokackiej nie kieruje się w swoich sprawach sympatiami ani antypatiami politycznymi. Zawsze dbamy o należyty interes klientów. Na swoim koncie mamy również wyroki uwzględniające powództwa przeciwko redaktorowi naczelnemu programu Superwizjer czy portalu tvn24.pl. W toku są również postępowania o zamieszczenie sprostowania przez redaktora naczelnego Puls Biznesu i pb.pl, czy Fakty po Mitach.

Więcej informacji nt. instytucji sprostowań prasowych znajdziesz tutaj.

Jeśli chcesz się z nami skontaktować – skorzystaj z formularza.

Recommended Posts
skarga na czynności Dyrektora OW NFZskarga na czynności Dyrektora OW NFZ